• شال و کلاه کردن (ضرب المثل)
     هر گاه کسی مهیای رفتن باشد و یا بخواهد لباس رسمی به تن کند تا در یکی از مجالس یا تشریفات رسمی شرکت نماید یا به عبارت بالا ارسال مثل کنند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب