• طالع بینی متولدین سال میمون (1395)
    ميمون در ميان نمادهاي ديگر، طبيعتي غير عادي و عجيب دارد. او موجودي بدجنس، موذي، شيطان، گساخ، شوخ طبع و هميشه در حال مسخره بازي است؛ اما شوخي هاي او غير مستقيم و همراه با فريب است.
  • طالع بینی چینی
    در حقیقت طالع بینی در ابتدا با خرافات و موهومات و سحر و جادو آغشته بود ولی بعدها راه خود را جدا کرد و حتی در دوره ای از تاریخ در برخی دانشگاه ها تدریس می شد. طالع بینان چینی نیز با توجه به فرهنگ غنی و سابقه تمدن طولانی خود در این علم پیشرفت های به سزائی داشته اند.
  • سال 2015 از نظر مالی و عشقی و عاطفی برای شما چگونه خواهد بود؟
    سمبل هر یک از ماههای سال را بشناسید و طالع بینی سال 2015 را بخوانید

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب