• یارانه خرداد ماه چند هزار میلیاردیست؟
    اگر چه قرار است پرداخت یارانه نقدی همچنان به تمامی متقاضیانی که در مرحله دوم ثبت نام کرده اند به مانند اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد اما هنوز رقم دقیق مجموع هزینه پرداختی در هر ماه مشخص نیست...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب