• چرا آقایان از روابط زناشویی سرد میشوند؟
    زنان برای شکوفایی احساسات و عواطفشان نیاز به امنیت در روابطشان هستند، مردان نیز به فراخور طبیعتشان نیازمند، ابهت اند تا بتوانند احساساتشان را بروز دهند و به شکوفایی مطلوبی که میتواند بزرگترین تضمین های امنیتی را به زنان بدهد برساند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب