• ستاره ها طرفدار کدام برندها هستند؟
    طراحان مد با طراحی لباس چهره های برجسته نام خود را بر سر زبان ها می اندازند و ستاره ها با پوشیدن لباس هایی که توجه بیننده را بر می انگیزند تصویر خود را در ذهن آنها حک می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب