• نکاتی در باره چیدمان پذیرایی
     استفاده از رنگ های گرم تر و بافت های بیشتر، گرما و صمیمیت بیشتری به محیط القا میکند. البته چهره طبیعت بهترین سرمنشاء الهام است، تابلو رنگارنگی که این فصل به نمایش می گذارد، سرشار از زنده ترین و گرم ترین رنگ هاست و موجی از انرژی را به همراه دارد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب