• عروسک باربی بدون آرایش!
    همیشه چهره های بدون آرایش و گریم مشاهیر و هنرمندان برای مردم جالب بوده است چرا که به نوعی واقعیت آنها را نشان می دهد.این بار نوبت به عروسک معروف باربی رسیده که چهره واقعی اش را به نمایش بگذارد.....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب