• شکوه در طراحی فضای سبز به سبک مینیمال
    سبک مینیمال از سبک هایی است که همه چیز در آن حداقل است، از شلوغی و تزیینات فاصله می گیرد و آنچه به نمایش می گذارد، بکر و خالص است. طراحی به سبک مینیمال از طراحی داخلی فراتر رفته است و به حوزه ی طراحی محوطه نیز وارد شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب