• مهریه و طرح‌های مسکوت
    با افزایش قیمت سکه و پر رنگ شدن موضوع افزایش تعداد زندانیان مهریه، خبرهایی که حول و حوش مسئله مهریه می گردند، بسیار بیشتر از گذشته شده است. یکی از این خبرها که از سوی قوه قضائیه مطرح شد، مربوط به طرحی بود که طبق آن کسانی که توانایی پرداخت مهریه ندارند به زندان نمی روند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب