• بررسی طرح انتقال پایتخت هفته آینده در مجلس
    رییس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بررسی طرح انتقال پایتخت، سامان دهی و تمرکز زدایی در اولویت کار مجلس است، اظهار داشت: این طرح هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و خوشبختانه دولت موافق انتقال پایتخت است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب