• گزینه‌های پایتخت شدن بعد از تهران
    میر خجسته از تصویب گزارش شور دوم طرح انتقال پایتخت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: پس از تصویب نهایی طرح انتقال پایتخت در مجلس و اخذ نظر مثبت شورای نگهبان این طرح برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد...
  • بررسی طرح انتقال پایتخت هفته آینده در مجلس
    رییس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بررسی طرح انتقال پایتخت، سامان دهی و تمرکز زدایی در اولویت کار مجلس است، اظهار داشت: این طرح هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و خوشبختانه دولت موافق انتقال پایتخت است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب