• طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق کارگران
    نمایندگان کارگران طرحی را در شورای ۳ جانبه ملی ارائه کرده اند که طی آن، قرار است کلیه پرداخت های دستی حقوق و دستمزد به ویژه در کارگاه های خُرد ممنوع شود و پس از آن ملاک هیئت های حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب