• دیلما روسوف بار دیگر رئیس جمهور برزیل شد
    دیلما روسوف بار دیگر به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شد . شمارش آراء دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برزیل حاکیست : " روسف " با کسب بیش از ۵۲ درصد آراء و با کنار زدن رقیب خود " آیسیو نوس " توانست برای دومین دوره متوالی ریاست جمهوری کشورش را به دست بگیرد .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب