• گناه «اسیدفروشان» چیست؟
    در میان این همه کاربرد اسید در زندگی روزانه، اما هستند هنوز دست های مرتعشی که اسید بر صورت دختران می پاشند؛ از اصفهان تا تهران، از ایلام تا خراسان.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب