• طنز؛ مراسم خواستگاری از 1374 تا 1393
    آقا پسر ١٩ساله به همراه پدر، مادر، برادر و سه خواهر، هر چهار دایی و هر سه خاله، خان عمو و دو جفت پدربزرگ و مادربزرگ می روند به منزل امیدشان.
  • طنز؛ مراسم خواستگاری از 1374 تا 1393
    آقا پسر ١٩ساله به همراه پدر، مادر، برادر و سه خواهر، هر چهار دایی و هر سه خاله، خان عمو و دو جفت پدربزرگ و مادربزرگ می روند به منزل امیدشان.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب