• ناسا : زمین سه روز شب می شود
    طوفان خورشیدی می تواند باعث قطع شدن سیستم های ارتباطاتی، مختل شدن پروازها، حرکت کشتی ها، عملکرد ماهواره ها و حتی مختل شدن فعالیت فضانوردان و حوادث دیگر شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب