• طرز چیدن میز غذا (اصول چیدمان میز)
     اصلی ترین موارد میز غذا شامل بشقاب و لیوان می شود. بشقاب را دقیقا در جلوی صندلی قرار دهید (در مرکز) و لیوان را در سمت راست بشقاب قرار دهید.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب