• امکان ظهور یک معجزه هزاره سوم دیگر!
    «هر آدم نیمه عاقلی هم می داند مشکلات بنیادین این سرزمین نه کنسرت است، نه رفتن خانم ها به ورزشگاه ها، نه توقیف چند نشریه که به زحمت تیراژ همه آن ها به 10 هزار نسخه می رسد و نه دستگیری فلان خبرنگار».

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب