• 10 عادت اشتباه در اولین ملاقات
    شما وارد رستورانی لوکس می شوید و منتظر می مانید تا میز خود را رزرو کنید اما میزبان توجهی به شما نمی کند و همانطور که پشت اش به شما است، با موبایل خود بازی می کند. او با پیراهن چروکی که به تن دارد آدامس می جود و حتی به صدای زنگ تلفن هم توجهی نشان نمی دهد.
  • این عادت ها هر روز شما را تنهاتر می کند
    چشم هاي تان را ببنديد و آدم هاي زندگي تان را يك دور مرور كنيد. از همه كساني كه در اين لحظه به ذهن شما مي آيند چند نفر را دوست داريد درست در همين ساعت ببينيد؟ اگر ديگران چشم هاي شان را ببندند چطور؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب