• عاشقانه های سینمای جهان (عکس)
     سینمای جهان، برخلاف سینمای ایران پر است از فیلم های عاشقانه. قصه های عشق ساده و پیچیده ای که یکی بعد از دیگری روی پرده سینما می روند. یکی با اقبال منتقدان رو به رو می شود و دیگری به دنیای تاریک و فراموش شده ای می رود. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب