• عشق مردان چگونه است!
    مردها معمولا در ابراز احساسات ضعیف هستند. منظور این نیست که نمی توانند درباره احساساتشان صحبت کنند – منظورم آن است که این ما زنان هستیم که بیشتر اوقات نمی توانیم به آنها فکر نکنیم. ...........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب