• رانش آزادراه تهران ـ شمال عامل بروز سیل نوشهر
    متاسفانه این آزادراه در حوالی چالوس و نوشهر در منطقه رانشی احداث شده که سقوط دامنه های رانشی به سمت پایین و مسدود کردن پل های موجود بر روی آزادراه سبب بروز سیلاب اخیر در این منطقه شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب