• عبدی وعبور از اصلاحات؟
    عباس عبدی؛ عباس عبدی و باز هم عباس عبدی. همان دانشجویی که نامش برای نخستین بار در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به گوش ها رسید، اما عباس عبدی امروز دیگر آن عباس عبدی سال 58 نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب