• طلب عفو قاتل سلطان عتیقه
    « محمد» از نمايندگان مجلس دوره شاه بود و حدود 75 سال سن داشت. او پيش ما آمد و گفت كه از رفيق چهل ساله اش به نام «داوود »كه سلطان عتيقه كشور است، سه ميليارد تومان طلب دارد و اين فرد اموالش را بالا كشيده، اما پس نمي دهد. اين پيرمرد به من گفت كه اين مرد (مقتول) زندگي درستي ندارد و...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب