• عدام تکان‌دهنده با دستان بسته(۱۸+)
     پلیس ال پاسو با هدف قرار دادن دانیل سائنز، بدن ساز آمریکایی، با دستان بسته وی را به قتل می رسانند. این در حالی است که تصاویر ویدئویی منتشر شده، به هیچ وجه لزوم توسل پلیس به زور و شلیک گلوله به سائنز در بند را تأیید نمیکند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب