• عربستان دچار سردرگمی است
     سیاست های تنش زای دولت عربستان در قبال ایران، هرچند موضوع تازه ای نیست اما به نظر می رسد از سطح موضوع «عرب و عجم» یا «شیعه و سنی» فراتر رفته و این کشور نسبت به آینده روابط ایران و غرب و توسعه همسایه فارس خود، دچار مسئله شده است. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب