• این مرد هیچ‌گاه برای پول نخواند
    امروز تولد محمد نوری است، مردی که با صدای دلاویزش فقط برای وطن خواند.
  • هنرمند نامدار کرد درگذشت
    فیلم نامه های زیادی نیز توسط این هنرمند نام اور کردستانی شامل اسب، یک سبد علف، پرواز در قفس، ارثیه مامه رحیم، عضو جدید اوپک، نبرد رمادیه، کوچه سرخ، کاروانسرا، وکیل اول، قلم و شیطان و پهلوان پنبه نگاشته شده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب