• توقف عرضه محصولات لبنی متخلف، از امروز
    دکتر رسول دیناروند گفت: ارزیابی جامع و دقیقی از هفته گذشته در سراسر کشور شروع کردیم که بر اساس این ارزیابی تمام شرکت هایی که فرآورده های مختلف لبنی تولید می کنند؛ رصد شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب