• زندانی که مکان عروسی شد
    زندانیان عربستان به منظور برگزاری جشن عروسی هم بند خود مکان زندان را تزئین کردند و برای مدت کوتاهی این محیط را به محیط جشن تبدیل کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب