• عروس انگلیسی داعش سر کامرون را می خواهم
    یک زن انگلیسی که در گروه جهادی فعالیت می کند برای ابراز انزجار از گفته کامرون مبنی بر عدم اجازه ورود به کشورش اعلام کرد سر کامرون را می خواهم.
  • ناگفته‌های عروس انگلیسی داعش
    سفر مخفیانه یک دختر انگلیسی به سوریه برای ازدواج با داعشی ها توجه رسانه های غربی را به خود جلب کرد. این دختر در خانواده ای مسلمان و ثروتمند بود و در مدرسه خصوصی تحصیل می کرد؛ اما ناگهان ناپدید شد و برای پیوستن به صف داعشی ها مخفیانه به سوریه سفر کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب