• ماجرای عشق آتشین جمشید مشایخی به همسرش!
    جمشید مشایخی: ما هیچ وقت به هم دروغ نمی گوییم. من هر اتفاقی که بیرون از منزل بیفتد را برای همسرم تعریف می کنم. همسرم هم همین طور است. عشق ما در طول این سالها همیشه پابرجا بوده ولی شکلش عوض شده.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب