• اگر این نکات را بدانید، حتما عاشق می شوید!!
     تحقیقات نشان داده اند که عشق و دوست داشتن تشکیل پلاک ها را در رگ ها کاهش می دهند. در تحقیقی به تعدادی خرگوش کلسترول خوراندند و تعدادی از آنها محبت را تجربه کردند، محققان دریافتند که در این دسته خطر حمله قلبی و تصلب شرایین کاهش داشته است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب