• احمد شاملو و راز عشق ماندگارش به آیدا
    شاملو شاعری دردآشنا با ذهنی جست وجوگر و ناآرام، روحیه ای نقادانه و انقلابی با اشعاری سرشار از احساس و اندیشه به گونه ای که از پیروی بی چون و چرایی فرهنگ و ادبی جامعه خود سرباز زده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب