• رابطه افزایش وزن و یائسگی
    یائسـگی زمانی ایجاد می شود که فرایند تخمک سازی در خانمها از بین رفتـه و عـادت ماهانه (قاعدگی) در آنها متوقف می گردد. درحقیقت یائسگی بـه آخرین دوره فعالیت های تخمدانی اطلاق میشود.......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب