• ۶ درمان موثر برای گوش‌ درد
    شایع ترین دلیل عفونت گوش، عفونت گوش میانی است. این نوع عفونت موجب ورم و آلودگی بخش هایی از گوش میانی می شود. درد مربوط به عفونت گوش میانی از گیر افتادن ترشحات در پشت پرده گوش ناشی می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب