• وقتی رابطه به قدر کافی گرم نیست
    ز ابتدای عقد یا عروسی انتظار دارید شور و حرارت عشق را در همسرتان ببینید. اما به جای آن کوه یخی را می بینید که انگار هیچ گرایشی به شما ندارد. فکر می کنید چرا برخی زوج ها در ابتدای ازدواج دچار سردمزاجی می شوند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب