• طبقه هفتم علاء الدین باید تخریب شود
    عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری باید کل طبقه هفتم علاء الدین را تخریب کند نه فقط چند پارتیشن را آیا شهرداری اجازه می دهد که بقیه مردم هم دو طبقه خلاف روی ساختمانشان بسازند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب