• علائمی که نشان می دهد بدن دچار کم آبی شده است
    اگر به اندازه کافی آب به بدن نرسد، گذشته از اینکه عصبی و بد اخلاق می شوید، عوارض دیگری هم در انتظار شما خواهد بود! کمبود آب بدن می تواند موجب احساس افسردگی، خستگی، کاهش اشتها، افزایش غلظت خون، کاهش ظرفیت کارایی و فعالیت بدن شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب