• نماز پرفضیلت برای بهشتی شدن
    این نماز مشهور و معروف است، اکثر بزرگان مانند علاّمه مجلسی در بحار و شیخ طوسی و علاّمه حلّی در کتابهای خود ذکر کرده اند. شیخ طوسی(ره) از حضرت رسول(ع) روایت نموده اند:

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب