• اختلاف ۲ پزشک علت اسیدپاشی اخیر
    پزشک کینه جو و مرد جوان که نقشه اسیدپاشی روی مدیر بیمارستان ضیائیان را اجرا کرده بودند، دیروز در مقابل قاضی جنایی به تشریح شب حادثه و انگیزه شان از این کار پرداختند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب