• چرا ناخن در اثر ضربه سیاه می‌شود؟
     هنگامی که ناخن در اثر ضربه و فشار آسیب می بیند، خونریزی از رگ ها و تجمع خون در زیر ناخن به رنگ سیاه دیده می شود. پس می توان گفت سیاهی زیر ناخن در اثر خونریزی می باشد.............    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب