• کدام مردان در معرض ناباروری هستند؟
     وقتی زوجی فرزند می خواهند، قاعدتا باید در سال اول بعد از اقدام، بارداری اتفاق بیفتد و در صورتی که با تاخیر مواجه شود، زوج به این فکر می افتند که شاید مشکلی وجوددارد.
  • کدام مردان در خطر ناباروری قرار دارند؟
    آمارهاي جهاني  نشان مي دهد 15 درصد از زوج هاي جوان از مشكلي به نام ناباروري رنج مي برند. تحقيقاتي كه در ايران انجام شده، شيوع ناباروري در ايران را بين 13 تا 5/18 درصد اعلام كرده اند كه متوسط آن با آمارهاي جهاني تطبيق دارد. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب