• نگاهی به علل کوتاهی قد
      یک فوق تخصص غدد گفت: هرگاه میزان قد یک فرد از حداقل قابل قبول آن سن کوتاه تر باشد، وی جزو افراد قدکوتاه تلقی می شود.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب