• بیانیه شدیداللحن علیه نامه جنجال برانگیز
    جو بایدن معاون باراک اوباما با صدور بیانیه شدیداللحنی نامه 47 سناتور آمریکایی به دولت ایران را اهانتی به خود دانست و گفت: این نامه حاوی پیام ناتوانی رییس جمهوری آمریکا در احترام به تعهدات بین المللی خود خواهد بود و به سیاهرویی آمریکا منجر خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب