• صبح تا شب علی دایی چگونه می گذرد؟(+عکس)
    استراحت و دوری از اخبار فوتبال اولین برنامه شهریار بود. علی دایی که بعد از عقد قرارداد مجدد با پرسپولیس مدت زیادی برای خانواده وقت نگذاشته بود، تصمیم گرفت هم از حواشی دور باشد و هم برای دخترش پدری کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب