• عماد طالب زاده: هیچ کس رقیب من نیست (2)
    عماد طالب زاده از آن دست خواننده هاست که می تواند تا نوک قله پیش رود و ماندگار شود. او همه فاکتورهای ستارگی را دارد. گفتگوی مفصل ما با عماد طالب زاده خواندنی است.
  • عماد طالب زاده: هیچ کس رقیب من نیست!
    عماد طالب زاده از آن دست خواننده هاست که می تواند تا نوک قله پیش رود و ماندگار شود. او همه فاکتورهای ستارگی را دارد و این موهبتی است که حتی خیلی از خواننده های خوش صدای ما از آن بی بهره هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب