• عمق بورس تهران در مرز هشدار
    این روزها نماگر بورس تهران با روند نزولی خود، عمق کم بازار را به نمایش گذاشته است؛ بازاری که با معاملات کم حجم خود از کاهش سطح نقدینگی خبر می دهد. به گونه ای که این ضعف نقدینگی در بازار سرمایه، نوسانات اندک مثبت یا منفی در بازار را رقم زده و ارزش سهام شرکت ها را به شدت با کاهش مواجه كرده است، به طوری كه قیمت سهام در برخی شرکت ها حتی به قیمت هایی کمتر از قیمت اسمی تنزل یافته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب