• عملیات اسپایس در ایران
    " عملیات اسپایس" یا "عملیات ورود و خروج سریع" برای اقدامات نظامی و امدادی در موقعیت هایی که امکان فرود بالگرد نیست، استفاده می شود. این عملیات را نخستین بار نیروهای ویژه بسیج برگزار کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب