• دغدغه های رسانه‌های عربی همزمان با عملیات تکریت
    رسانه های سعودی و قطری، از ابتدای شروع عملیات آزادسازی تکریت و پیش از آن در هر عملیات ارتش و نیروهای مردمی، خط تخریبی ثابتی را دنبال می کنند، شیعه هراسی و ایجاد اختلاف شیعه و سنی، دغدغه اصلی این رسانه ها محسوب می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب