• درباره جراحی افزایش قدچه می دانید
    احساس می کنید دوست تان قدش بلندتر از قبل شده است اما تا جایی که یادتان می آید دو سال پیش هم قد بودید. احتمال جهش قد هم خیلی کم است، چون دیگر سنش گذشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب